ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 • Οι συμμετέχοντες στο E-platon έχουν πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εργαστηριακών αναλύσεων για την διασφάλιση ποιότητας, την διαχείριση της ασφάλειας και την συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθεσίες. Οι εργαστηριακές δοκιμές περιλαμβάνουν τις ειδικές αναλύσεις του προγράμματος αλλά και το σύνολο των κλασσικών αναλύσεων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. Οι κατάλογοι που παρατίθενται είναι ενδεικτικοί, για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο call center του προγράμματος μέσω τηλεφώνου +30-210-4171597 και e-mail info@E-platon.com

   

  Ειδικές αναλύσεις

  Μικροβιολογική εξέταση,  ποσοτικοποίηση, απομόνωση & συλλογή μικροβιακών στελεχών από τρόφιμα, πρώτες ύλες και επιφάνειες που σχετίζονται με τα τρόφιμα Φαινοτυπικός & Μοριακός χαρακτηρισμός  μικροβιακών στελεχών
  Salmonella spp.,

  Listeria monocytogenes

  PCR,

  PFGE,

  όρια ανάπτυξης pH & aw,

  Χρόνος θερμικού θανάτου (D-value),

  MIC συντηρητικών,

  MBC απολυμαντικών

  Προσδιορισμός & ποσοτικοποίηση χημικών επιμολυντών Λήψη και ανάλυση πολυφασματικών εικόνων
  Νιτρικά/νιτρώδη άλατα,

  Νιτροζαμίνες,

  PAH’s

  Videometer

  Κλασσικές αναλύσεις

  Μικροβιολογικές Χημικές

  Ζύμες μύκητες

  Escherichia coli

  Listeria monocytogenes (PCR)

  Listeria spp (PCR)

  Salmonella spp (PCR)

  Staphylococcus aureus

  Pseudomonas spp

  Οξυγαλακτικά βακτήρια

  pH

  Protein

  Fat Content

  Moisture

  Sugars

  Ash 550

  Salt content

  Ενεργότητα νερού

  Lead (Pb)

  Cadmium (Cd)

  Meat Content

  Hydroxyproline/Collagen

  Collagen/Meat Protein ratio

  Antibiotics

  Isoascorbic acid

  Ascorbic acid

  Carminic acid

  Υπηρεσίες
  Εκτίμηση χρόνου ζωής

  Επισήμανση ετικέτας

  Μέσω των αναλύσεων και της χρήσης των εργαστηριακών παροχών οι κατασκευαστές κρεατοσκευασμάτων μπορούν να διασφαλίσουν την ποιότητα του προϊόντος τους, να αυξήσουν την ποιότητα του, να επεκτείνουν την παραγωγικότητά τους  και να συμμορφωθούν με τις ρυθμιστικές αρχές.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο