Παροχες

Συμμετέχοντας στο E-platon, κάθε επιχείρηση τροφίμων θα επωφεληθεί  ώστε να καλύψει αποτελεσματικά κανονιστικές και ποιοτικές προϊοντικές απαιτήσεις.

Μέσω του E-platon οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε

  • Ολοκληρωμένο έλεγχο ασφάλειας τροφίμων που συμμορφώνεται με  τις σύγχρονες νομοθεσίες και καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή/και των συστημάτων αυτοελέγχου (HACCP, ISO)
  • Βελτίωση τεκμηρίωσης προϊόντων. Το πρόγραμμα επιτρέπει την αρχειοθέτηση, εισαγωγή και ανταλλαγή πολυμετρικών πληροφοριών  σχετιζόμενα με τα παραγόμενα προϊόντα
  • Στήριξη/Συμβουλευτική Research and Development σχετικών προϊόντων. Δυνατότητα σύγκρισης και εφαρμογής  τεχνικών bench mark για τα προϊόντα στην αγορά.  Το πλήθος δεδομένων από ομοειδή προϊόντα της ελληνικής/διεθνούς αγοράς επιτρέπει  την σύγκριση και την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για βέλτιστα αποτελέσματα
  • Ενδυνάμωση brand name. Συμβολή στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μέσω ενός σύγχρονου και αξιόπιστα τεκμηριωμένου μέσου διακίνησης των εργαστηριακών ευρημάτων των προϊόντων τους με τυποποιημένη εικόνα της πληροφορία
  • Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

Το  E-platon  παρέχει την δυνατότητα στους  χρήστες να διαχειριστούν και να επεξεργαστούν στατιστικά δεδομένα μικροβιολογικών, χημικών, φαινοτυπικών και μοριακών χαρακτηριστικών παθογόνων μικροοργανισμών σχετικά με την επικινδυνότητα  και την ασφάλεια ποιότητας τροφίμων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο