ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος του E-platon είναι η διαμόρφωση της παραγωγής και συσκευασίας κρέατος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, αποτελώντας σταθερό σημείο αναφοράς.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο