ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Γιατί να συμμετέχω στο πρόγραμμα E-platon?

Όλοι οι συμμετέχοντες στην παραγωγική διαδικασία κρεατοσκευασμάτων όπως παραγωγοί, επεξεργαστές και έμποροι επωφελούνται από την ανάλυση των προϊόντων τους καθώς μπορούν να:

  • Μειώσουν τους παράγοντες κινδύνου για την ασφάλεια
  • Αυξήσουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα παραγωγής τους
  • Έχουν πρόσβαση σε επικυρωμένες αναλυτικές μεθόδους
  • Προστατεύσουν και να διασφαλίσουν την ποιότητα του brand

Με  το E-platon  η Βιομηχανία Τροφίμων θα αποκτήσει ένα εργαλείο ερμηνείας των εργαστηριακών ευρημάτων, σχετικών με τον έλεγχο HACCP,   με όρους επικινδυνότητας και ιστορικότητας της υγιεινής. Παράλληλα θα προβαίνει σε εύστοχη και διαρκή επικαιροποίηση της υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων της και των σχετικών συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας.

Πρόκειται για μια καινοτόμο προσέγγιση, η οποία με την συμμετοχή των επιχειρήσεων τροφίμων θα συμβάλει ουσιαστικά στη συνολική ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Στόχος του E-platon είναι η διαμόρφωση της παραγωγής και συσκευασίας κρέατος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, αποτελώντας σταθερό σημείο αναφοράς.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο