ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα έχει εντάξει στην διαδικτυακή εφαρμογή την λειτουργία call center για να εξυπηρετήσει την επικοινωνία με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Μπορείτε να απευθύνεστε στο call center του προγράμματος μέσω τηλεφώνου +30-210-4171597 και e-mail info@E-platon.com

  • Την εκδήλωση ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
  • Την οργάνωση της δειγματοληψίας και συλλογή δειγμάτων
  • Την επικοινωνία και πληροφόρηση για τεχνικά θέματα
  • Την πρόσβαση στα αποτελέσματα.

Σε μελλοντική έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής ο σχεδιασμός και η λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας θα εξυπηρετεί την αποθήκευση / διαχείριση / στατιστική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο των πολυμετρικών αποτελεσμάτων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο